10 Lut

Kim jesteśmy

Napisane przez  Andrzej
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

 

 

 

 

Wspólnota Matki Miłosierdzia to osoby świeckie, których główną ideą, charyzmatem, jest szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego. Spotkania modlitewne odbywają się w każdą Środę na terenie jarosławskiego Opactwa w Czarnej Kaplicy. Na wspólną modlitwę zbierają się osoby nie tylko z Jarosławia, ale też jego okolic, z Majdanu Sieniawskiego: Przeworska, Radymna. Pod wpływem Ducha Świętego, którego nieustannie wypraszamy przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia staramy się wypraszać potrzebne łaski dla siebie i dla bliźnich, realizując w ten sposób słowa bł. Jana Pawła II: "Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

Duchowość Wspólnoty Matki Miłosierdzia - czyli Jej naśladowanie.

Codzienna Koronka do Matki Miłosierdzia w intencji wspólnot i intencji polecanych.

 Do odmawiania na różańcu.

W Imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen 
Ojcze nasz....

3 razy Zdrowaś Mario.

Następnie:

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza one miłosierne oczy Swoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony Owoc Żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. 

Na dużych paciorkach: Maryjo, Matko łaski i Matko Miłosierdzia, broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci. 

Na małych paciorkach: Maryjo, Matko Miłosierdzia, uproś nam Miłosierdzie u Syna swojego. 

Na zakończenie:

Otwierasz przed nami, najmiłosierniejsza Matko, szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim czego potrzebujemy. Zachęceni tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegli czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowali dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosili obraz Serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiekuistej. Amen. 

 


Wspólna modlitwa

W każdą środę w Kościele pw. Św Bp Mikołaja i Stanisława o godzinie 17:30 modlimy się w Nowennie do Matki Bożej Miłosierdzia a następnie na Eucharystii o łaski dla nas i bliźnich.

Na falach radia FARA w każdą środę o godz. 20.30 – po refleksji poświęconej Maryi Matce Miłosierdzia, wspólnie ze słuchaczami modlimy się Koronką do Matki Bożej Miłosierdzia.

Nasza Wspólnota także modli się w intencjach poleconych telefonicznie lub mailowo.

link :

http://przemyska.pl/radiofara/

 

Rozważanie ulubionego fragmentu Słowa Bożego. Łk 1,26 - 56

 Zwiastowanie Maryi


W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,  do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». 
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.  Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».  Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? »  Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.  A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.  Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».  Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł. 

Nawiedzenie


 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.  Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.  Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?  Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie.  Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». 

Magnificat


Wtedy Maryja rzekła: 
«Wielbi dusza moja Pana, 
 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. 
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, 
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. 
Święte jest Jego imię - 
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. 
On przejawia moc ramienia swego, 
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. 
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. 
Ujął się za sługą swoim, Izraelem, 
pomny na miłosierdzie swoje - 
jak przyobiecał naszym ojcom - 
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki». 
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. 

Rozważanie Słowa Bożego - medytacja.

Łk 2,19 "Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu."

Codzienna Medytacja Słowa Bożego dedykowanego na dzień w liturgii Eucharystycznej.

Czynimy to poprzez wybraną indywidualnie metodą, choć najczęściej jest to metoda Lectio Divina.

Uczymy się słuchać głosu Pana Boga, który mówi do nas każdego dnia.

Staramy się o jednej stałej porze, przez ok 20min słuchać głosu Bożego, mówiącego do nas poprzez Słowo Boże. 

np    link   http://www.lectiodivina.pl/

 


W miarę możności częsta Eucharystia.

Jest to najważniejsza i najświętsza czynność, którą możemy w ciągu dnia uczynić. Udział w niej jest ważniejszy niż środowe spotkanie wspólnotowe. 

Naśladowanie Maryi, która będąc brzemienna poszła z pośpiechem w góry. Razem z Jezusem idziemy do naszych domów, rodzin, miejsc pracy, wypoczynku, wśród radości i cierpienia...

Raz w roku w Święto Bożego Ciała wieczorem w Rzeszowie bierzemy udział w Koncercie Jednego Serca Jednego Ducha.

Więź wspólnotowa.

Obowiązkowe dla członków wspólnoty są spotkania cotygodniowe na wspólnej modlitwie i adoracji.

Raz w miesiącu lub częściej, po modlitwie wspólnotowej słuchamy konferencji formacyjnej. Raz w miesiącu są grupy dzielenia.

Po spotkaniu w Czarnej Kaplicy jest wspólna agapa. Różnie one wyglądają. Są spotkania organizacyjne przed dziełami podejmowanymi przez wspólnotę. Są "grupy dzielenia". Wspólne ubieranie choinek w kościele lub robienie szopki przez Świętami Bożego Narodzenia, robienie grobu i przystrajanie kościoła przed Świętami Zmartychwstania Pańskiego, przygotowanie ołtarza na terenie Opactwa na Święto Bożego Ciała.

Przynajmniej raz w roku organizujemy wspólnotowy dzień skupienia.

Święto Patronalne

W Święto Matki Miłosierdzia, które przypada 16 listopada obchodzimy jako dzień dziękczynienia Matce Najświętszej za wyproszone łaski.

Jest to także dzień, w którym przyjmujemy do naszej wspólnoty nowych członków.

Podczas uroczystej Mszy Św. nowi członkowie wspólnie z całą wspólnotą składają przyrzeczenia.

Po Eucharystii spotykamy się na uroczystej kolacji wraz całymi rodzinami i zaproszonymi gośćmi.

 Formacja

Uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach, które organizowane są po za Opactwem. A skierowane do nas odpowiednio do stanu w jakim żyjemy (naszego powołania), stopnia rozwoju życia duchowego,  i adresowane raczej do członków wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.

Codzienna lektura Dzienniczka Św Siostry Faustyny Kowalskiej. Jedna strona codziennie. I inne lektury wyznaczone w formacji.

Uczestniczenie w Dniach Skupienia wspólnot Odnowy w Duchu Świętym naszej Diecezji.

W listopadzie organizowane jest przez naszą diecezjalną Odnowę - Podkarpackie Forum Charyzmatyczne w Krośnie. Do udziału w nim też bardzo gorąco zachęcamy. Warto.

Czystość serc.

Codzienny rachunek sumienia, ze Słowa Bożego i z obowiązków wspólnotowych.

Spowiedź  Św. raz w miesiącu. 


Modlitwa za kapłanów.

Np. z dzienniczka Św Faustyny:

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana – bo Ty wszystko możesz. Dz ŚSFK 1052.

 

Czytany 3205 razy Ostatnio zmieniany środa, 03 styczeń 2018 21:55
Dział: Bieżące