Wydrukuj tę stronę
10 Lut

Kim jesteśmy

Napisane przez  Andrzej
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

 

 

 

 

Wspólnota Matki Miłosierdzia to osoby świeckie, których główną ideą, charyzmatem, jest szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego. Spotkania modlitewne odbywają się w każdą Środę na terenie jarosławskiego Opactwa w Czarnej Kaplicy. Na wspólną modlitwę zbierają się osoby nie tylko z Jarosławia, ale też jego okolic, z Majdanu Sieniawskiego: Przeworska, Radymna. Pod wpływem Ducha Świętego, którego nieustannie wypraszamy przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia staramy się wypraszać potrzebne łaski dla siebie i dla bliźnich, realizując w ten sposób słowa bł. Jana Pawła II: "Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

Duchowość Wspólnoty Matki Miłosierdzia - czyli Jej naśladowanie.

Codzienna Koronka do Matki Miłosierdzia w intencji wspólnot i intencji polecanych.

 Do odmawiania na różańcu.

W Imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen 
Ojcze nasz....

3 razy Zdrowaś Mario.

Następnie:

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza one miłosierne oczy Swoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony Owoc Żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. 

Na dużych paciorkach: Maryjo, Matko łaski i Matko Miłosierdzia, broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci. 

Na małych paciorkach: Maryjo, Matko Miłosierdzia, uproś nam Miłosierdzie u Syna swojego. 

Na zakończenie:

Otwierasz przed nami, najmiłosierniejsza Matko, szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim czego potrzebujemy. Zachęceni tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegli czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowali dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosili obraz Serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiekuistej. Amen. 

 


Wspólna modlitwa

W każdą środę w Kościele pw. Św Bp Mikołaja i Stanisława o godzinie 17:30 modlimy się w Nowennie do Matki Bożej Miłosierdzia a następnie na Eucharystii o łaski dla nas i bliźnich.

Na falach radia FARA w każdą środę o godz. 20.30 – po refleksji poświęconej Maryi Matce Miłosierdzia, wspólnie ze słuchaczami modlimy się Koronką do Matki Bożej Miłosierdzia.

Nasza Wspólnota także modli się w intencjach poleconych telefonicznie lub mailowo.

link :

http://przemyska.pl/radiofara/

 

Rozważanie ulubionego fragmentu Słowa Bożego. Łk 1,26 - 56

 Zwiastowanie Maryi


W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,  do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». 
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.  Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».  Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? »  Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.  A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.  Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».  Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł. 

Nawiedzenie


 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.  Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.  Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?  Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie.  Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». 

Magnificat


Wtedy Maryja rzekła: 
«Wielbi dusza moja Pana, 
 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. 
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, 
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. 
Święte jest Jego imię - 
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. 
On przejawia moc ramienia swego, 
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. 
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. 
Ujął się za sługą swoim, Izraelem, 
pomny na miłosierdzie swoje - 
jak przyobiecał naszym ojcom - 
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki». 
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. 

Rozważanie Słowa Bożego - medytacja.

Łk 2,19 "Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu."

Codzienna Medytacja Słowa Bożego dedykowanego na dzień w liturgii Eucharystycznej.

Czynimy to poprzez wybraną indywidualnie metodą, choć najczęściej jest to metoda Lectio Divina.

Uczymy się słuchać głosu Pana Boga, który mówi do nas każdego dnia.

Staramy się o jednej stałej porze, przez ok 20min słuchać głosu Bożego, mówiącego do nas poprzez Słowo Boże. 

np    link   http://www.lectiodivina.pl/

 


W miarę możności częsta Eucharystia.

Jest to najważniejsza i najświętsza czynność, którą możemy w ciągu dnia uczynić. Udział w niej jest ważniejszy niż środowe spotkanie wspólnotowe. 

Naśladowanie Maryi, która będąc brzemienna poszła z pośpiechem w góry. Razem z Jezusem idziemy do naszych domów, rodzin, miejsc pracy, wypoczynku, wśród radości i cierpienia...

Raz w roku w Święto Bożego Ciała wieczorem w Rzeszowie bierzemy udział w Koncercie Jednego Serca Jednego Ducha.

Więź wspólnotowa.

Obowiązkowe dla członków wspólnoty są spotkania cotygodniowe na wspólnej modlitwie i adoracji.

Raz w miesiącu lub częściej, po modlitwie wspólnotowej słuchamy konferencji formacyjnej. Raz w miesiącu są grupy dzielenia.

Po spotkaniu w Czarnej Kaplicy jest wspólna agapa. Różnie one wyglądają. Są spotkania organizacyjne przed dziełami podejmowanymi przez wspólnotę. Są "grupy dzielenia". Wspólne ubieranie choinek w kościele lub robienie szopki przez Świętami Bożego Narodzenia, robienie grobu i przystrajanie kościoła przed Świętami Zmartychwstania Pańskiego, przygotowanie ołtarza na terenie Opactwa na Święto Bożego Ciała.

Przynajmniej raz w roku organizujemy wspólnotowy dzień skupienia.

Święto Patronalne

W Święto Matki Miłosierdzia, które przypada 16 listopada obchodzimy jako dzień dziękczynienia Matce Najświętszej za wyproszone łaski.

Jest to także dzień, w którym przyjmujemy do naszej wspólnoty nowych członków.

Podczas uroczystej Mszy Św. nowi członkowie wspólnie z całą wspólnotą składają przyrzeczenia.

Po Eucharystii spotykamy się na uroczystej kolacji wraz całymi rodzinami i zaproszonymi gośćmi.

 Formacja

Uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach, które organizowane są po za Opactwem. A skierowane do nas odpowiednio do stanu w jakim żyjemy (naszego powołania), stopnia rozwoju życia duchowego,  i adresowane raczej do członków wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.

Codzienna lektura Dzienniczka Św Siostry Faustyny Kowalskiej. Jedna strona codziennie. I inne lektury wyznaczone w formacji.

Uczestniczenie w Dniach Skupienia wspólnot Odnowy w Duchu Świętym naszej Diecezji.

W listopadzie organizowane jest przez naszą diecezjalną Odnowę - Podkarpackie Forum Charyzmatyczne w Krośnie. Do udziału w nim też bardzo gorąco zachęcamy. Warto.

Czystość serc.

Codzienny rachunek sumienia, ze Słowa Bożego i z obowiązków wspólnotowych.

Spowiedź  Św. raz w miesiącu. 


Modlitwa za kapłanów.

Np. z dzienniczka Św Faustyny:

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana – bo Ty wszystko możesz. Dz ŚSFK 1052.

 

Czytany 1966 razy Ostatnio zmieniany środa, 03 styczeń 2018 21:55
Dział: Bieżące