(Do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Ojcze nasz ...

Zdrowaś Maryjo ... (3 razy)

Modlitwa:
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza, Twoje miłosierne oczy na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

     Początkowo wizerunek Matki Boskiej wisiał w małej niszy po wewnętrznej stronie bramy, natomiast po zewnętrznej umieszczono wizerunek Zbawiciela Świata (Salvator mundi), był więc integralną częścią dyptyku, mającego teologiczny sens: Maryja jest Bramą niebios, przez którą prowadzi droga do Chrystusa i zbawiciela. Obraz Zbawiciela ocalał i znajduje się w Muzeum Dziedzictwa Sakralnego w Wilnie.

       Kult obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej rozpoczyna się wraz z przybyciem do Wilna O.O. Karmelitów Bosych, w połowie XVII wieku. Zbudowali swój klasztor przy Ostrej Bramie. Kościół został konsekrowany w 1654 roku pod wezwaniem Św. Teresy z Avila. Umieszczony obok obraz Matki Bożej stał się częścią ich duchowości.